Ďakujem.

Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Podhradská, aby Národnej rade bola daná informácia ministra vnútra Slovenskej republiky o vyšetrovaní vraždy pána Jána Duckého. Dávam hlasovať o tomto návrhu pani poslankyne Podhradskej.

Prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok