Pán predseda, ďakujem za slovo.

Vzhľadom na výsledky včerajšieho mandátového a imunitného výboru aj na to, čo sme dnes našli na stole, odporúčam vypustiť body číslo 3, 4 a 5 z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky vzhľadom na to, že sme nemali dostatok času pripraviť sa na tieto tri zásadné body o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady. V prípade, ak Národná rada neodsúhlasí vypustenie týchto bodov, dávam druhý procedurálny návrh, aby tieto tri body boli zaradené úplne na koniec rokovania Národnej rady tak, aby sa poslanci mohli dostatočne oboznámiť s týmito materiálmi a aby sme mohli potom seriózne zaujať k tomuto stanovisko. Myslím si, že na také závažné opatrenia je niekoľko hodín vlastne z tlače málo a to, že sme dnes pri otvorení tejto miestnosti našli tieto materiály na stole, je skutočne nedôstojné, aby sme to prerokúvali hneď v úvode schôdze.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok