Ďakujem, pán predseda.

Mám návrh, aby ako samostatný bod bola zaradená informácia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o vplyvoch prijatých zákonov koncom roku 1999 na jednotlivé sociálne skupiny občanov. Dôvod. Napriek tomu, že Hnutie za demokratické Slovensko už pri predkladaní zákonov žiadalo, aby boli vyšpecifikované dosahy, čo každá korektná vláda robí, nestalo sa tak. Máme množstvo listov, kde občania signalizujú neúnosnú sociálnu situáciu, ale skutočne takú, ktorá je pod hranicou ľudskej možnosti existencie. Preto žiadame, aby takáto správa bola do tohto parlamentu predložená ako samostatný bod.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok