Ďakujem za slovo, pán predseda.

Navrhujem vypustiť bod číslo 54 navrhovaného programu, ktorým je Návrh na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 492). Uvedený bod programu je zaradený do programu schôdze v rozpore so zákonom číslo 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Uvedená rada totiž pracuje v kompletnom zložení a žiadnemu z jej členov v tomto období sa nekončí funkčné obdobie. Preto návrhy na voľbu členov tejto rady nespĺňajú zákonné dôvody.

Ďalej navrhujem vypustiť bod číslo 53 - Návrh na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 491). Člena rady je možné odvolať len za zákonom stanovených podmienok a predloha zo septembra minulého roka, ktorú spracoval výbor pre kultúru a médiá, nie je aktuálna. Preto žiadam, aby sa výbor pre kultúru a médiá zaoberal touto predlohou a až potom dával návrhy...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok