Pomalšie, pán poslanec Jarjabek, druhý bod mi ešte raz zopakujte.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok