Ďakujem, pán poslanec Kalman.

Vedľa pána poslanca Sopka sedí nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ktorého sme schválili v minulom roku za predsedu.

Nech sa páči, pán predseda, predstavte sa.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok