Ďakujem.

Pán predseda, ja navrhujem zaradiť do programu tohto rokovania vo štvrtok po hodine otázok diskusiu na tému Slovenská republika a Európska únia ako určitú reakciu na vystúpenie pána predsedu Európskej komisie pána Prodiho. To je po prvé.

Po druhé navrhujem zaradiť do rokovania tejto schôdze zajtra od 14.00 do 17.00 hodiny všeobecnú diskusiu na tému súčasná politická situácia, súčasná ekonomická situácia a súčasná sociálna situácia v Slovenskej republike.

A ak dovolíte, požiadam vás o jeden procedurálny návrh, pán predseda. Vedľa pána Sopka sedí pán, ktorého značná časť parlamentu asi nepozná. Bolo by ho dobre predstaviť, pretože, žiaľ, aj to sú praktiky tohto parlamentu, že niekoho zvolíme a nepoznáme koho, tak aby sme vedeli, s kým máme do činenia.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok