Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Na úvod musím povedať, že plne súhlasím s názorom, ktorý vyslovil pán Nagy v tejto otázke, čo sa týka prvej časti, aj čo sa týka druhej časti jeho vystúpenia. Tiež zastávam názor, že nie je účelné a ani vhodné, aby Slovenská informačná služba robila činnosti, ktoré patria do právomoci polície. Skôr by som bol za to, aby bola posilnená právomoc polície, a to z jednoduchého dôvodu. Polícia je minimálne cez ministra vnútra pod verejnou kontrolou. V Slovenskej informačnej službe aj v medzinárodnom kontexte je táto kontrolovateľnosť minimálna. Máme minimálne informácie o tom, čo robila Slovenská informačná služba, a vlastne o nej vieme len to, čo ona sama povie každý rok v parlamente. Takže si nemyslím, že by bolo dobré, keby pri riešení organizovanej zločinnosti bola nejaká zložka, ktorá si jednoducho robí informácie pre seba a dáva to niekomu. Až taká veľká kontrolovateľnosť tu jednoducho nie je a skôr treba ísť opačným smerom, smerom k polícii.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok