Ďakujem pekne za blahoželanie.

Tiež sa pripájam v mene pána predsedu, ale aj vo svojom mene k blahoželaniam na pokojné, milostiplné prežitie vianočných sviatkov, načerpanie síl do nového roku, veľa zdravia, šťastia a splnenie všetkých prianí, ktoré si budeme jeden druhému želať. Dovidenia v novom roku.

Končím rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovidenia v novom roku 1999.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok