Ďakujem pekne.

Mala by som, dá sa povedať, takú otázku na pána ministra, pretože z jeho správy - a chceli sme počuť správu - som sa nič nedozvedela. Aj keď nie som odborníčka na nejaké vyšetrovanie na polícii, v živote som na takom niečom nebola, ale videla som toho dotyčného na televíznej obrazovke. Pán minister povedal, že ide o vymyslené informácie, ale povedal to tak nepresvedčivo, že neviem, či presvedčil sám seba. A chcela by som sa ho opýtať, prečo je ochotný ďalšie veci povedať iba pred nejakou vyšetrovacou komisiou alebo pred nejakou komisiou, ak bude zriadená pri Národnej rade.

Myslím si, že ide o vážnu záležitosť. Ako povedal pán poslanec Krajči, buď ide o provokáciu, a to je tiež vážna záležitosť, alebo ide o skutočnosť, a to je duplovane vážna záležitosť. Myslím si, keď sme si to tu už raz odsúhlasili, že poslanecká snemovňa by mala vedieť pravdu, ak mám brať do úvahy to, že pán minister ešte zatiaľ nie je informovaný, napriek tomu si myslím, že už do tejto hodiny jeho informácie mali byť podrobnejšie. Ak nie je informovaný, tak si myslím, že to absolútne spochybňuje jeho post ministra.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok