Iný pozmeňujúci návrh nebol predložený. Pán predsedajúci, dávam návrh, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku, tak ako bol predložený poslancom Ficom a uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok