Prezentovalo sa 80 poslancov.

Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

Nehlasoval 1 poslanec.

Tento návrh sme neschválili.

Prosím, pán poslanec, uvádzajte ďalšie hlasovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok