Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa niekto z pánov poslancov hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu. Pán poslanec Andrassy. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

Nech sa páči, pán poslanec Andrassy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok