Ďakujem pánu poslancovi Ficovi za navrhovateľov.

Poprosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Orosza, aby podal informáciu o prerokúvaní tohto návrhu uznesenia v ústavnoprávnom výbore.

Pán poslanec Fico, prosím vás, aby ste ostali.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok