Tretí pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z rozpravy, bol pozmeňujúci návrh pána poslanca Šimka, ktorý v článku I návrhu § 5 ods...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok