Prezentovalo sa 106 poslancov.

Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

Nehlasoval 1 poslanec.

Tento pozmeňujúci návrh sme neschválili.

Nech sa páči, uvádzajte ďalšie návrhy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok