Vážené pani poslankyne, páni poslanci, rokovanie poslaneckých klubov sa skončilo, prosím, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v druhom čítaní, keď pred záverečným hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ako aj o návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy, sme prerušili rokovanie o tejto schôdzi.

Pán spoločný spravodajca, prosím vás, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania, tak ako sú uvedené v spoločnej správe, prípadne v pozmeňujúcich návrhoch.

Nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok