Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za vyjadrenie sa v rozprave.

Procedurálny návrh - pán poslanec Kováč.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok