Ďakujem.

Chcel by som vystúpiť ku kolegovi predrečníkovi, že nemôžem súhlasiť s týmto názorom, že odpis pomôže rozpočtu. Nie je to systémové opatrenie. Máme šetriť prostriedky vo výdavkoch štátnej správy, a nie brať podnikateľom prostriedky, ktoré majú. Automobily sú často výrobný prostriedok a znížením odpisovej sadzby dôjde k problému v lízingových spoločnostiach pri spätnom nákupe automobilov a ohrozí sa bezpečnosť jazdy. Máloktorý podnikateľ dokáže vytvárať taký zisk, aby mohol odpísať zo zisku drahšie auto, a potom ho financovať.

Chcem povedať, že siahame do odpisovej kategórie, v ktorej sa predáva až 70 % vozidiel. Totiž vozidiel od 300 do 700 tis. sa ročne predáva okolo 43 tis. kusov, vozidiel do 300 tis. ceny len 9 tis. kusov. Štát pri zmene odpočítateľnej položky príde o priame náklady z dovoznej prirážky a cla, ktoré sú pri nižších autách menšie, a nemyslím si, že to pomôže rozpočtu v roku 1999. Preto sa prikláňam k návrhu, ktorý bol predložený pánom spoločným spravodajcom.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok