Ďakujem pánu poslancovi Bajanovi.

Nech sa páči, ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Ján Šimko.

Prepáčte, s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Maňka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok