Ďakujem pekne.

Pán predsedajúci,

vážený pán minister,

kolegyne, kolegovia,

v lavici máte pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ale skôr ako sa k nemu dostanem, dovoľujem si povedať dve poznámky.

Ide o novelu, ktorá bola veľmi diskutovaná a mám pocit, že každý z nás očakáva aj systémovejšie riešenie a predpokladám, že sa k nemu vrátime v priebehu prvých mesiacov budúceho roka. Prečo o tom hovorím? Je veľmi málo času na to, aby sme si to dostatočne prešli predovšetkým v porovnaní s ostatnými zákonmi. Chcem povedať, že body, o ktorých sa navyše diskutovalo, teda body 5 a 6, v našom výbore aj 8 a 9, si zaslúžia trošku pozornosti, a preto si vás dovolím poprosiť o trošku strpenia.

V gestorskom výbore sa schválil návrh, ktorý máte v spoločnej správe. Ide o návrh, ktorý jednoducho predkladateľ nemôže akceptovať. Ide o to, že si treba uvedomiť, že body 5, 6 nehovoria o cene vozidla, hovoria o odpočítateľnej položke. Nikto nebráni podnikateľovi, drobnému živnostníkovi - ak ho môžeme takto nazvať, ale nie je presné - kúpiť si aj vozidlo drahšie, ale jednoducho štát nemá na to, a priznal to dosť otvorene, aby to jednoducho odpočítal, ako navrhol v návrhu vládneho zákona.

Po tvrdej diskusii aj s predkladateľom som si dovolil pred vás predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol byť tým najvyšším možným kompromisom, a to je zvýšenie pôvodných súm o 50 %. Je to zvýšenie, ktoré je dosť dramatické, ale napriek tomu ho predkladateľ akceptoval. Preto vás prosím, aby ste pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil v tomto čítaní, podporili.

Čo sa týka jednotlivých bodov, som presvedčený, že tak ako bod 2 aj ďalšie prejdú bez výrazných pozmeňujúcich návrhov, takže budem rád, ak môžeme aj drobným podnikateľom povedať, že majú možnosti si odpísať sumu, ktorá je pri vozidlách v konečnej cene v širokom sortimente. Vozidlo do 1 400 kubíkov je možné už do tejto sumy dostať takmer pri všetkých typoch, a dokonca si trúfam povedať pri väčšine aj do 1 600.

Myslím si, že ak sme chceli pomôcť a nájsť určitý kompromis, predpokladám, že môj návrh by mohol byť takým kompromisom.

Ďakujem pekne za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok