Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som písomne nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Bajan, pán poslanec Ján Šimko, pán poslanec Maxon. To je všetko. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec Bajan vystúpi ako prvý v rozprave.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok