Pokoj, pán poslanec Cuper.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 103 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 103a.

Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ľudovít Černák.

Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok