Ďakujem pekne.

Hlásil som sa ešte pred hlasovaním, ale procedurálne som sa dostal k slovu len vtedy, keď sa vám môžem poďakovať za to, že prešiel tento návrh zákona. Mnoho sa o tom diskutovalo, či má byť zvýšenie o korunu od 1. 1. alebo až od 1. 7., takže z hľadiska štátneho rozpočtu ste vlastne tento problém vyriešili pozmeňujúcim návrhom, ktorý ste prijali. To znamená, že štátny rozpočet dostane presne to isté, čo by bol dostal, keby bolo bývalo zvýšenie o 50 halierov až od 1. 7. Ergo, preložené do normálnej reči, rozhodli ste o tom, že všetci občania Slovenskej republiky prispejú na dotáciu do poľnohospodárstva. Rešpektujem návrh zákona, tak ako prešiel.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok