Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok