Vzhľadom na to, že neboli doručené žiadne návrhy na gramatické a iné legislatívne zmeny, dávam hlasovať o zákone ako o celku s tým, že navrhujem doplniť pozmeňujúci návrh, tak ako bol pred chvíľou schválený.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok