Budeme hlasovať podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Keďže zo spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prosím, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu, ktorý podal pán poslanec Delinga.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok