Dostal som jeden pozmeňujúci návrh 15 poslancov, ktorý navrhuje v § 11 ods. 2 písm. a) číslovku "7 500 Sk za tonu" zmeniť na "8 500 Sk za tonu" s ohľadom na diskusiu, ktorá tu bola vedená. Vo vzťahu k predkladanej novele (tlač 100) je to diskutabilné v tom zmysle, že je riešený odsek 5 a oni navrhujú meniť odsek 2, a teda bola tu diskusia, či je to alebo nie nad rámec novely. Vzhľadom na to som sa poradil aj s legislatívnym odborom a tento odporúča o tom hlasovať - a teda aj ja to tak odporúčam -, pretože prevláda názor, že to nie je nad rámec novely.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok