Ďakujem, pán minister.

Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán poslanec Petrák.

Áno, nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok