Ďakujem, pán podpredseda.

Tiež by som chcela tento návrh podporiť, a to vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa poľnohospodári nachádzajú. Síce neviem, či nejde o to, že sa ide nad rámec predloženej novely. Pokiaľ by to tak bolo, potom sa zrejme k tomuto budeme musieť vrátiť a v plnom rozsahu tento problém riešiť k spokojnosti poľnohospodárov.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok