Pani poslankyňa Kadlečíková - faktická poznámka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok