Pán poslanec Delinga bol jediný prihlásený do rozpravy. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Baco, pán poslanec Klemens. Uzatváram možnosť ústneho prihlásenia ďalších poslancov do rozpravy.

Pán poslanec Baco, nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok