Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.

V prvom čítaní bolo na úvod mojimi kolegami zdôraznené, prečo je potrebná takáto právna úprava. Pán spoločný spravodajca ma informoval, že vo výboroch bola prijatá v takom znení, v akom ho navrhovala vláda. Takže prosím pánov poslancov o podporu aj v druhom, aj v treťom čítaní.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok