Pán poslanec Krajči, prosil by som, keby ste uviedli konkrétne ustanovenie paragrafu v rokovacom poriadku, o ktoré opierate svoj procedurálny návrh, aby som mohol dať o ňom hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok