Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7 z 3. novembra 1998 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s termínom, aby sme mohli tento návrh novely zákona prerokovať v druhom čítaní ešte v pléne ešte v rámci 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok