V zmysle § 70 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporúčam predložený návrh novely zákona o Eximbanke prerokovať v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok