Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky prerokuje tento návrh zákona v skrátenom konaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok