Vážený pán predsedajúci,

vážený pán predseda,

vážená pani ministerka,

vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 7 z 3. novembra 1998 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na dnešnej schôdzi prerokoval návrh skupiny poslancov na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (tlač 34) a

a) súhlasí s návrhom skupiny poslancov na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky,

b) určuje poslanca Pála Farkasa za spravodajcu výboru,

c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku prerokovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďakujem. Skončil som, pán predsedajúci. Prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok