Ďalej by sme mali hlasovať, pán predseda, o bodoch 4 a 5 s odporúčaním gestorského výboru neprijať ich.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok