Teraz prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje uvedený návrh zákona na prerokovanie výborom, a to ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre životné prostredie a ochranu prírody a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a že za gestorský výbor určuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Súčasne budeme hlasovať o tom, aby výbory návrh zákona prerokovali v termíne do 30. apríla 1998 a gestorský výbor do 6. mája 1998.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok