Zo spoločnej správy nám už zostal iba bod 7, ktorý bol v rozprave navrhnutý na osobitné hlasovanie. Teda budeme hlasovať o bode číslo 7 spoločnej správy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok