Pán podpredseda, ďalej budeme jednotlivo hlasovať o bodoch 6 a 12. Gestorský výbor odporúča tieto body neschváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok