Vážený pán predseda, bod 7 spoločnej správy o vládnom návrhu autorského zákona, pardon, zákona o kolektívnej správe autorských práv navrhujem na osobitné hlasovanie. Zdôrazňujem, mám tu aj 15 podpisov a splnomocnenie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok