Pán predseda, povedali ste to za mňa, iba dodávam, že naším hlasovaním posunieme návrh zákona do druhého čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok