Pardon. Pán poslanec Danko dal návrh, ktorý majú písomne všetci poslanci, a odporúčam...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok