To sú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy vyplývajúce z rozpravy. A teraz, pán predseda, mám poverenie gestorského výboru, aby sme prikročili k tretiemu čítaniu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok