...o bodoch 1 až 22 a 25 až 28, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok