Chcem upozorniť, vážení kolegovia, že o chvíľočku budeme rokovať o výsledkoch Spoločného parlamentného výboru a o odporúčaniach, ktoré sme prijali v tomto spoločnom výbore, a je tam vytvorenie osobitných kontrolných výborov na princípe pomerného zastúpenia. Návrh považujem, samozrejme, za snahu dostať sa do Európskej únie, ale to, čo povedal pán Mikloško, že tvrdohlavo trvajú na menách pána Pittnera a pána Čarnogurského, čo je pre nás neprijateľné, to znamená podľa mňa...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok