Odporúčam, aby v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) Národná rada predmetný návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok