Vážení kolegovia,

chcela som povedať, že ak pán poslanec Černák podpísal protokol o výsledku skúšky technického zariadenia, tak to znamená, že bol s výsledkom skúšky spokojný. Inak by ten protokol nebol podpísal. Však? Ak s niečím nesúhlasím, tak to nepodpíšem. Tak vám navrhujem, aby ste sa tiež upokojili, aby ste boli takí spokojní s výsledkom skúšky, ako bol spokojný pán Černák vo chvíli, keď ten protokol podpisoval. A keď sa vám to nepáči, tak si myslím, že si treba vstúpiť do svedomia - ja to urobím tiež -, keď sa má hlasovať, máte tu sedieť.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok